LAKEUDEN SATO

Neuvontaa ja tukea viljelijöille GLOBALG.A.P sertifioinneissa

Palvelut

Viljelijä voi hyödyntää neuvokorvausta Lakeuden Sadon neuvontapalveluissa.

GLOBALG.A.P ja IP-sertifioinnit

Tuemme ja konsultoimme viljelijöitä IP- ja GLOBALG.A.P -sertifioinneissa koko prosessin ajan. Lopputuloksena syntyvät sertifiointiin tarvittavat dokumentaatiot, joiden ylläpito kuuluu myös toimenkuvaan. GLOBALG.A.P neuvontaan on haettavissa neuvokorvausta.

Lakeuden Sadolla on GLOBALG.A.P Registered Trainer sertifikaatti.

Viljelyneuvontaa perunatiloille

Viljelijän tavoitteena on saavuttaa maksimaalinen tuotto heikentämättä maan kasvukuntoa. Suunnittelemalla viljelytoimet kestävästi turvataan pellon sadontuottokyky vuosiksi eteenpäin.

Meillä on kokemusta perunan viljelystä, kauppakunnostamisesta ja varastoinnista. Viljelysuunnitelmien ja lohkokirjanpidon sekä tukihakemuksien teko kuuluvat palveluvalikoimaan.

Kausityöntekijöiden rekrytointi

Etsimme ulkomaalaisia osaajia maatalouden kausityövoimapulaan. Haemme asiakkaan asettaminen kriteerien perusteella soveltuvimmat työntekijät ja hoidamme rekrytoitavan henkilön kausityölupahakemukset.

Työsuojelu

Teemme maatalousyrittäjille työturvallisuuslain vaatimusten täyttämiseksi tarvittavia dokumentteja, joilla yrittäjä pystyy osoittamaan, että työnantajan lakisääteiset velvoitteet on hoidettu. Dokumentteihin kuuluvat muun muassa turvallisuus- ja työhönperehdytysohjeet, jotka ovat saatavissa suomen-, englannin-, ukrainan- ja venäjän kielellä.

© 2024 LAKEUDEN SATO

Theme by Anders Norén